Чисто да знате + Ослобађање

Ослобађање фестивал је осмишљен 2011. Први пут се десио као међународни фест 2013. године на Забрешком граду као мултидисциплинаран фест алтернативних уметности на историјском локалитету од великог интернационалног значаја.

2017. се десило и прво представљaње у Београду, када је гостовала изложба о Травелерима из сталне поставке КЦ “Перила”, чиме се Обреновац музеолошки представио Београду, теемом и причом о авангарди и урбанисти који је Београд градио 1950-1972. Ради се о заоставштини Милоша Сомборског, сина забрешке учитељице јулке Вићентијевић, и члана Травелера.

Ослобађање фестивал, организатори планирају да постане едукативни фестивал где ће се алтернативни видови уметности преплетати и где ће се губити граница између уметника и посетиоца. Ниска свест о најзначајнијим покретима из прошлости који своју мисију нису завршили и надградња без ограничења било ког типа у реализацији уметника и учесника је циљ.

Учешће најталентованијих младих уметника из земље и региона и њихова сарадња је такође циљ.

О прошлости фестивала и његовим дометима најбоље сведоче успомене посетилаца и видео радови: