Чисто да знате + Милош Сомборски

Милош Сомборски(1902-183) је јединствена личност авангардног покрета Зенит. Био је члан младозенитиста-травелера задужен за фотографију, али и један од значајнијих протагониста у групи. Након младалачког уметничког заноса је био најближи сарадник Јосипа Сајсла као потоњи урбаниста-архитекта. Заоставштина Травелера, материјална и духовна је неистражена, те је неопходно спровести истраживања и презентовати њихове радове и утицај.

Радом на теми аванагарди и историјских авангарди расветљен је утицај Милоша Сомборског на токове авангарди у периоду након Првог рата је расветљен уз помоћ стручних сарадника. У активностима у оквиру КЦ”Перило” на обради “Перило колекције” помоћ је пружила проф. др Ирина Суботић, која је заслужна за обраду, презентацију  Зенит колекције (тренутно је већински у Народном музеју Србије) и носилац ауторских права Јосипа Сајсла и ћерка оснивача Травелера Чедомила Плавшића- Маја Плавшић.

Травелери су инспирација и тема која окупља заинтересоване , поготово младе. КЦ “Перило” и “Перило колекција” су нашим стручним радом постали медијски и културолошки препознатљив бренд шире заједнице, који би требало да се позивционирају као важан сегмент у историји уметности и период за који се сматрало да није богат.

Наша идеја за коју нам треба подршка јесу даља истраживања и рад на промоцији наших Монти Пајтоноваца који су постојали и стварали пола века пре британских.

Позивамо вас да учествујете у + позитивној промени постанете део нашег тима и да нас подржите.