Чисто да знате + Милош Сомборски

Милош Сомборски(1902-183) је јединствена личност авангардног покрета Зенит, као члан младозенитиста-травелера. Био је најближи сарадник Јосипа Сајсла и као уметник и као потоњи урбаниста архитекта. Њихова заоставштина , материјална и духовна је неистражена, те је неопходно спровести истраживања и презентовати њихове радове на свим пољима на којима су били успешни.

У прошлости прилично непозната фигура. Радом на теми аванагарди и историјских авангарди радови и утицај Милоша Сомборског на токове авангарди у периоду након Првог рата је расветљен уз помоћ стручних сарадника као што је проф др Ирина и упознавањем са живим свеодицима и протагонистима дешавања као што је Маја Плавшић.

Травелери су инспирација и тема која окупља заинтересоване , поготово младе. КЦ “Перило” и “Перило колекција” су нашим стручним радом постали медијски и културолошки препознатљив бренд шире заједнице, који би требало да се позивционирају као важан сегмент у историји уметности и период за који се сматрало да није богат.

Наша идеја за коју нам треба подршка јесу даља истраживања и рад на промоцији наших Монти Пајтоноваца који су постојали и стварали пола века пре британских.

Позивамо вас да учествујете у + позитивној промени постанете део нашег тима и да нас подржите.