Фотографија Албине Варићак из Колекције “Перило”

Албина Катичић је била учитељица у Осијеку. Удала се за једног од најзначајнијих научника српског порекла, математичара проф. др Владимира Варићака (1864-1942), за време његовог службовања у средњој школи у Осијеку 1893. године. Владимир Варићак је за време рада у Осијеку предавао математичару Милутину Миланковићу. Милутин је тврдио да је на његов научни пут Владимир Варићак пресудно утицао. Владимир је био ректор Свеучилишта у Загребу 1921-1922. године, проректор у два наврата, а посебно је значајан његов рад на нееуклидској геометрији Лобачевског и хиперболичкој геометрији поводом које је имао научну преписку са Милевом и Алебртом Ајнштајном, сарађујући са њима на Теорији релативитета. Био је члан Хрватске , Српске и Чешке академије наука. Значајан је његов рад на животу и делу Руђера Бошковића.

Албина је са Владимиром имала четири сина од којих је први, проф. др Светозар Варићак (1894-1932), био један од најзначајнијих хемичара у првој половини двадесетог века на територији тадашње Краљевине СХС, потоње Југославије. Светозар је свој живот посветио примењеној хемији и дао велики допринос у многим областима. Студирао је у Цириху станујући код Ајнштајнових. Докторирао је са 23 години у Загребу. Остали Владимирови и Албинини синови су се звали Владимир млађи, Милутин и Богдан.

УГ “Перило Забрежје” у колекцији баштини научно, документаристичко и фотографско наслеђе Светозара Варићака чију је презентацију и стручни рад подржало Министарство културе републике Србије-сектор за музејско наслеђе, конкретно пројекат “Европа и колекције Перило”.

На изложби отвореној 27.9.2020. године представљено је наслеђе Светозара Варићака. Стручни рад о Светозару најављен је за крај године. Аутори рада су Милан Катић и Маријана Новитовић и биће објављен у Монографији о колекцији “Перило” крајем године.

О Светозару је било речи на изложби “Са Јулком кроз време” из 2014. године ауторке Милене Недељковић. Године 2017. у склопу Фестивала “Ослобађање” у великој сали Дома кулутре Забрешки град гостовала је фото-документарна изложба о Милутину Миланковићу, истоименог удружења. У сали су презентовани експонати из Колекције “Перило” у вези са Милутином Миланковићем и породицом Варићак.

Изложба Милутин Миланковић и Светозар Варићак је од 3 min 15 sek

Фотографија Албине Варићак до сада није ни једном излагана ни објављена. Сви стручни радови о проф. др Владимиру Варићаку који је помињу су без фотографије.