Фотографија оснивача Удружења виђенијих Срба из Аустро-Угарске 1897.

У оквиру манифестације Дане европске баштине 2020. године Удружење грађана Перило Забрежје у КЦ “Перило” на Забрежју (савски део Обреновца) одржало је две изложбе, концерт, представљање књиге и биоскопску пројекцију у склопу реализације Пројекта Европа и колекције Перило уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије – сектора за музејско наслеђе.

За 2021. годину том приликом најављено је издавање још једне књиге, овај пут монографског издања о колекцији “Перило“. У књизи ће се налазити фотографија која је презентована овим чланком. Ради се, као што пише, о фотографији Првог Управног и Надзорног одбора Српских земљорадничких задруга у Аустро-Угарској и централних каса Српских Привредних задруга, снимљеној 10. јануара 1898. године у Загребу. Фотографија је штампана у Спрској штампарији у Загребу.

Фотографија ће бити представљена у најављеној књизи у оквиру рада аутора Милана Катића о проф. др Светозару Варићаку (1894-1932), хемичару, фотографу, оснивачу Радио Загреба, научнику посвећеном примени хемије и проучавању бојних отрова, главном и одговорном уреднику три листа, међу којима је и лист Земаљска хемијска стража, који је финансирала управо Задруга са фотографије. Један од покретача оснивања Задруге је Исидор Сомборски, директор Српске банке Загреб (осн. 1895), Светозаров свекар. Исидор је био један од донатора при изградњи Соколског дома у Обреновцу. У Обреновцу су Исидор и Светозар представљени фотографијама у оквиру изложбе “Са Јулком кроз време“, као супруг и зет забрешке учитељице Евдокије-Јулке Сомборски (дев. Вићентијевић). 2014. године на Забрежју у Дому културе и у Обреновцу у градској библиотеци Влада Аксентијевић и потом 2016. године у оквиру сталне поставке у КЦ Перило. Ауторка изложбе је била мастер историје уметности Милена Недељковић.

Проф. др Светозар Варићак испод мајке Албине, са оцем проф. др Владимиром Варићаком и браћом: агрономом Милутином, правником Владимиром и биологом Богданом