“Поздрав из Обреновца” – разгледница са панорамом главне улице из 1909.

Портал “Забрежје” у оквиру Категорије “Поздрав из Обреновца” објављује скенове разгледница из Колекције “Перило” које датирају с краја XIX и почетка XX века.

Разгледница приказује главну улицу у Обреновцу са већим бројем људи који су приликом фотографисања позирали.

Детаљ разгледнице са приказом Обреновчана у Главној улици 1909.

Главна улица у Обреновцу је Целина градитељских објеката с историјским или архитектонским вредностима у надлежности Музеја града Београда (ЛИНК). Нажалост од аутентичности главне улице у Обреновцу данас није пуно остало.

Разгледницу је послао Милош својој мајци госпођи Даринки Главишић и осталим укућанима у Београд на адресу Космајска 41 са излета из Обреновца маја 1909. године. Милош шаље “рукољуб”.

Реверсна страна разгледнице

Реверсна страна је на српском и француском. Непознат је издавач разгледнице.