“Поздрав из Обреновца”- Коста Кимерл 1922.

У Обреновцу након Првог светског рата радиле су књижаре које су штампале разгледнице. Коста Кимерл, власник једне од књижара, издао је две серије разгледница. Презентован је скен из Колекције “Перило”, разгледнице Косте Кимерла из 1922. године, која приказује главну улицу у Обреновцу код старе општине.

Главна улица у Обреновцу је заштићена као “целина и градитељски објекти са историјским или архитектонским вредностима”(ЛИНК) у надлежном Заводу за заштиту споменика културе града Београда. Многе фасаде су срушене, а инвеститори нису радили у складу са прописима што је неповратно нарушило културни значај Главне улице.

Потпуна реконструкција је немогућа. Стога су значајне документарне разгледницe и скенови из Колекције “Перило”,који сведоче о некадашњем изгледу Обреновца.