“Поздрав из Обреновца”- људи у главној ул. 1908.

Портал “Забрежје” у оквиру Категорије “Поздрав из Обреновца” објављује скенове разгледница из Колекције “Перило” које датирају с краја XIX и почетка XX века.

Чланак приказује главну улицу у Обреновцу са већим бројем људи који су приликом фотографисања позирали. У приказаној позадини код зграде старе општине виде се и људи како седе у башти кафане. Разгледница приказује градску моду и радње са шеширима. У даљини се види црквa у Обреновцу.

Обреновчани у главној улици и њихова мода 1908. године

Приказана је главна улица у Обреновцу која је Целина градитељских објеката с историјским или архитектонским вредностима у надлежности Музеја града Београда (ЛИНК). Нажалост од аутентичности главне улице у Обреновцу данас није пуно остало.

Разгледница је са двојезичним натписом. Српским и немачким. Послата је априла 1908. пре почетка Анексионе кризе када је Аустрија анектирала Босну и Херцеговину.

Не види се јасно потпис пошиљаоца, али у садржају се наводе здравствени приблеми “мајке” пошиљаоца. Послата је у Београд поручнику Радомиру Живковићу. Стандардних је димензија. Нису наведени штампарија ни издавач на разгедници.