Na drugi pogled-Konkurs AKF-a otvoren do 31.1.2021.

Portal “Zabrežje” koji je osnovalo Udruženje “Perilo Zabrežje” uz zahvalnost na dosadašnjoj podršci Austrijskog kulturnog foruma međunarodnom Festivalu “Oslobađanje”(est. 2013), ima čast i zadovoljstvo da obavesti javnost i ohrabri umetnike da pošalju svoje radove na raspisani konkurs “Na drugi pogled-At second glance” koji je otvoren do 31.1.2021. Tekst konkursa prenosimo u celosti sa sve neophodnim detaljima.

Austrijski kulturni forum Beograd je otvorio poziv za učešće na onlajn izložbi iz oblasti vizuelnih umetnosti:

„Na drugi pogled // Auf den zweiten Blick // At Second Glance“

Aktuelna situacija sa pandemijom COVID-19 suočila je i svet umetnosti sa mnogim izazovìma. Međunarodna putovanja, posete muzejima, galerijama, susrete i direktne razmene između profesionalaca u oblasti umetnosti zamenile su virtuelne ture i vođenja po izložbama, vebinari, virtuelni sastanci, različite forme internet-prezentacija umetnosti i umetničkih dešavanja. Imajući u vidu trenutne neizvesne okolnosti, ali i mogućnosti koje se otvaraju sa novim vidovima umetničkog stvaranja i komunikacije, Austrijski kulturni forum pokreće onlajn platformu posvećenu dijalogu austrijskih i srpskih umetnika .

Onlajn platforma zamišljena je kao izlagački prostor za tematski i kurirani umetnički sadržaj koji u inicijalnoj fazi čine radovi 10 vizuelnih umetnika/umetnica iz Srbije i 10 iz Austrije pristigli na konkurs koji se za ovu priliku raspisuje.

Konkursom se upućuje poziv umetnicima da dostave radove u digitalnom obliku koji ukazuju na načine na koje evropska društva posmatraju sebe i „druge”.  Naslov „Na drugi pogled // Auf den zweiten Blick // At Second Glance“ poziva umetnike/ce da predlože radove koji referišu i prevazilaze klišee i predrasude koje Austrijanci i Srbi imaju jedni o drugima uprkos – ili upravo usled – bliskih istorijskih odnosa i isprepletenih istorija migracija. Poseban tematski fokus je na umetničkim radovima koji promišljaju postojanje i mogućnosti promene klišea i predrasuda koje jedni o drugima imamo uprkos – ili upravo usled – bliskih istorijskih odnosa i istorija migracija najpre između dve pomenute zemlje, ali i šire. Naslov „Na drugi pogled // Auf den zweiten Blick // At Second Glance“ takođe sugeriše da i sami umetnički radovi tematski propituju drugačije vizure u odnosu na očekivano i opšte poznato, te da sugerišu nešto drugo nego što se na prvi pogled čini. Tražimo radove koji i široj publici otvaraju ovaj drugi pogled. 

Javno pokretanje onlajn platforme „Na drugi pogled // Auf den zweiten Blick // At Second Glance“ planirano je za mart 2021. godine u kojoj se obeležava 20 godina od osnivanja Austrijskog kulturnog foruma Beograd kao i 185 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Austrije i Srbije.

Konkurs je otvoren do 31. januara 2021. u 23:59 UTC  Prijavljivanje je moguće na sledećem linku: secondglance.rs/application

PROPOZICIJE KONKURSA

Na konkurs mogu da se prijave savremeni vizuelni umetnici/umetnice stariji/e od 18 godina sa minimum 3 godine profesionalnog iskustva koji su državljani Austrije ili Srbije, odnosno trenutno žive i rade u jednoj od ovih zemalja. Moguće je prijaviti se sa više radova. Za svaki rad je potrebno podneti zasebnu prijavu. Prednost imaju radovi koji će premijerno biti predstavljeni na ovoj onlajn-platformi.

Prilikom prijavljivanja potrebno je na engleskom jeziku popuniti prijavni formular dostupan na secondglance.rs/application koji uključuje i sledeće informacije:

  • Ime i prezime umetnika/umetnice 
  • Kontakt informacije (mobilni telefon, e-mail, poštanska adresa)
  • Naziv rada, tehnika/medij, dimenzije i/ili trajanje, godina nastanka (do 40 reči)
  • Umetnička izjava o predloženom umetničkom radu, sa naglaskom na ideji (ili konceptu) rada i njegovoj komunikativnosti sa širom publikom, uz objašnjenje na koji način je povezan sa temom (do 200 reči) 
  • Kratka umetnička biografija u narativnoj formi koja će u slučaju odabiranja biti iskorišćeno za platformu (do 200 reči)
  • U slučaju prijavljivanja rada koji postoji u fizičkom obliku, poslati najviše 3 fotografije rada u formatu jpg ili png u rezoluciji između 1000x1000px i 4096x4096px
  • U slučaju prijavljivanja video-rada poslati najviše 3 kadra iz video-rada po izboru kao i link kome članovi komisije mogu da pristupe 

Neophodno je prijaviti se sa sopstvenim radom za koji umetnik koji se prijavljuje poseduje sva prava. U slučaju koautorstva potrebno je priložiti svojeručno potpisanu saglasnost ostalih autora. 

Rezultati konkursa biće objavljeni na platformi secondglance.rs. Umetnici koji su izabrani biće obavešteni i putem e-maila. 

U slučaju ulaska u selekciju umetnik/ca daje Austrijskom kulturnom forumu prava za korišćenje prilođenih materijala za potrebe platforme i njene prezentacije u nekomercijalne svrhe. Ustupanje prava AKF ne podrazumeva da autor/autorka taj rad ne može da predstavi i na drugim plaformama i/ili drugim izlagačkim formatima.

Odluku o izboru radova donosi šestočlani žiri u sastavu:

dr um. Aleksandra Jovanić, docent Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu 
mr Dejan Kaludjerović, umetnik, suosnivač organizacije za umetnost i kulturu Verein K iz Beča
Miroslav Karić, kustos, Muzej savremene umetnosti, Beograd
dr Sanja Kojić Mladenov, viša kustoskinja, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad
mr Mirjana Boba Stojadinović, umetnica 
mr Jelena Glišić, Austrijski kulturni forum Beograd

Svaki umetnik/umetnica čiji je rad odabran dobiće honorar u iznosu od 600 evra.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti upitom na e-mail adresu: info@secondglance.rs
Austrijski kulturni forum Beograd zadržava pravo da promeni datume ili sadržaj projekta u bilo kom trenutku.