Izložba “Nostalgija” Vanje Crnobrnje i razgovor sa Milanom Katićem

Na oficijelnom youtube kanalu medija Zabrežje, objavjen je video rad-intervju o izložbi “Nostalgija” arhitekte Vanje Crnobrnje održanoj u Obrenovcu u Ulici Vojvode Mišića br. 128, u kući porodice Aničić, 4-14. juna 2022. Poslednjeg dana izložbe razgovor sa Vanjom Crnobrnjom vodio je Milan Katić, urednik medija Zabrežje. Crnobrnja je dugi niz godina bila obrenovački urbanista, zaposlena u Gradskoj opštini Obrenovac. Ona je arhitekta koja se bavi umetnošću celog života. Peva u Crkvenom horu “Joakim i Ana” u Obrenovcu.

Intervju na oficijelnom youtube kanalu medija Zabrežje (LINK)

Motivi slika predstavljenih na izložbi i u video radu su arhitektura tradicionalnih građevina, priroda i pejzaži, koje je ovekovečila na putovanjima i godišnjim odmorima. Cetinje, Crna Trava, ostrvo Molat kod Zadra, Struga, Obrenovac, selo Zvonce, Lepenski Vir, Dunav – u Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj. Motivi slika predstavljeni su veštim slikarsko-arhitektonskim kompozicijama u pažljivo biranim kadrovima na način na koji ih je videla i doživela autorka.

Izložba “Nostalgija” Vanje Crnobrnje (foto: Milan Katić, 2022)

Video prikazuje tematsku divergentnost izložbe “Nostalgija”. Vanja se osvrnula u intervjuu na uništeno kulturno nasleđe u Obrenovcu. U intervjuu su obrađene teme poput, neadekvatnog odnosa nadležnih prema kulturi, koja se, po Vanji, očituje u radu nekih kulturnih institucija, pogotovo gradske galerije u Obrenovcu, zatim propuštenih prilika, poput očuvanja autentične devetaestovekovne obrenovačke apoteke u centru grada, loše restauracije stare obrenovačke opštine – koja je nedavno ponovo otvorena i namenjena bibliotečkoj delatnosti. Kao pozitivan primer, koji, nažalost, nije prouzrokovao očuvanje i prenamenu u objekat kulture, navedena je stara apoteka u Obrenovcu i “Izložba u plavom”, Vanjine ćerke, profesorke na Fakultetu primenjene umetnosti, Milice Crnobrnje-Vukadinović. Miličina izložba, održana 2012, na izložbi “Nostalgija” predstavljena je panoom sa fotografijama i Vanjinim zanimljivim komentarima i parolama napisanim pored nekih od tadašnjih funkcionera koji su “obećavali”.

Vanja se kritički osvrnula u intervjuu na izgled gradskog parka u centru Obrenovca, neadekvatno velik broj kockarnica, nepostojanje galerijskog prostora u blizini centra. Konstruktivno je predložila da se osmisle programi i prenamena starom obrenovačkom mlinu, kao resursu koji je još uvek očuvan i može se koristiti.