О нама

Забрежје је место у Србији богато културно-историјским наслеђем. Савске обале 30 километара узводно од Београда, су на Забрежју кроз векове посведочиле устанке, утврђења, државотворне одлуке, дипломатске одлуке, битке важне за историју не само Србије, већ и Европе. Забрежје је било и лука-царина, место културног напретка, позитивне комуникације, саобраћајно чвориште и привредни центар кроз који се Србија, поготово у 19. веку, изграђивала и постајала модерна европска држава стварајући институције, привреду, културу и војску. Забрежје је било некада и место богатог ноћног живота са 11 кафана, 2 хотела, истовремено 5 живих оркестара, па и 2 јавне куће на савском тргу.

Тим портала Забрежје, регистрованог медија IN000499 у АПР-у, уређивачки обликоване интернет странице, покренуо је сајт, да би циљеви и теме којима се бави УГ “Перило Забрежје” имале адекватно представљање и да би обрађене теме биле доступне заједници.

Одговорни уредник: Милан Катић

Лектор: Вера Катић

Фотограф:Дарко Бјелановић

УГ “Перило Забрежје” је основано 2010. са циљем (цитат): “очување и унапређење културно-историјског наслеђа Перила, Забрежја, Орбеновца и Београда.” Културно-историјски, па тиме туристички и привредни потенцијал Забрежја је био недовољно искоришћен до оснивања удружења “Перило Забрежје”. Циљ рада је унапређење Забрешког града и Перила – две за историју српског народа и његове државе, вежне локације. Те две локације, по којима удружење носи име су до 2010, биле запуштене целине затрпане заборавом и ђубретом. Један од циљева Удружења је обрада и представљање Перило колекције на низу манифестација: Дани Београда, Ноћ музеја, Дани европске баштине и посебно Ослобађање фестивал. Колекција је разнородно тровековно сведочанство прошлости и састоји се од више сегмената. Садржи уметнине, разгледнице, нумизматичку збирку, филателистичку збирку, фотографије, употребне предмете и богату библиотеку.

Циљ УГ “Перило Забрежје” је да Забрежје буде транформисано у препознатљиву културну и туристичку дестинацију на којој ће стручно бити обрађена прошлост и едуковани посетиоци о једном од значајних пунктова Србије на којем се у деветнаестом веку одвијала привредна и културна комуникација са тадашњом Европом.