“Поздрав из Обреновца”- Парк из 1909, данас ОШ “Ј.Ј. Змај”

Уз поздраве из Обреновца, портал “Забрежје” презентује скен разгледнице из Колекције “Перило”, послате из Обреновца у Владимирце 1909. године полицијском писару. Разгледница приказује парк и људе у парку. Послао ју је и потписао Никодије. Локација парка је двориште данашње обреновачке Основне школе “Јован Јовановић Змај” и насеље Сточна пијаца. Разгледница је двојезична с предње стране и задње стране. Стандардних је димензија.

Приказује грађане Обреновца у здравици за време слободног времена. Одећа приказаних људи открива да се пратила мода и да се дружило у природи уз пиће. На разгледници је видљива јавна расвета, природно окружење парка и добро расположење друштва.

Данас је на истој локацији двориште основне школе и обреновачко насеље Сточна пијаца. Претпоставка је да се ради о делу дворишта који је ка главној улици.