Pitanja Perila za JP ZŽS Obrenovac

Povodom medijskih najava radova koje sprema JP ZŽS Obrenovac, na izletištu “Perilo”, 19.5.2020, ispred Portala “Zabrežje” tom javnom preduzeću je dostavljen dopis sa pitanjima od javnog značaja.

Miodrag Kalabić iz JP Srbijašume (u sredini) ispred Spomen table “Perilo Zabrežje” 2013. god

Na unapređenju izletišta od 2011. godine radi UG “Perilo Zabrežje”(LINK), koje je 2016. godine nakon poplave uredilo plažu, sportske terene i mobilijar uz donaciju Trag fondacije, a po odobrenju JP Srbijašume, koje je vlasnik zemljišta.

“Prostora za uređenje Perila ima i treba ulagati u njega, ali bi trebalo najpre obnoviti Spomen tablu “Perilo Zabrežje”, stradalu u poplavi, jedinstven istorijski spomenik od značaja za srpski narod. Trebalo bi nasuti zemlju u veliku rupu od poplave gde su nekada bila dvorišta i kuće naših komšija, osnivača i saradnika. Potrebno je takođe skloniti šut od poplave u koji je od 2014. godine ubodena bandera uz ogradu Kulturnog centra “Perilo” . Da bi se razgovaralo o idejama na dobro svih građana Obrenovca, trebalo je pozvati udruženje “Perilo”, koje deset godina brine o izletištu, kulturi i istoriji i uspelo je da ostvari zavidne rezultate i na međunarodnom planu.”, izjavio je Milan Katić, ispred UG “Perilo Zabrežje”, povodom slanja dopisa sa pitanjima za JP ZŽS Obrenovac.

Sken dopisa i ispod lista postavljenih pitanja:

  1. Da li Vam je poznato da je Perilo izletište uređeno najpre 2011. godine https://www.youtube.com/watch?v=o1dCKxYwWEU , a onda i 2016. godine nakon razaranja u poplavi iz 2014. po ugovoru sa JP Srbijašume Broj 2611/2 od 30.08.2016. (http://www.zabrezje.rs/periloizletiste/),  uz finansiranje Trag fondacije po projektu dolepotpisanog, nakon obavezujućeg predloga od strane UG „Perilo Zabrežje“ da se neće koristiti metal i beton već samo ekološki materijali drvo i kanap i da neće biti natkrivanja i objekata na Perilu?
  2. Da li ste svesni da bi ono što ste vi najavili narušilo suštinu filozofije povodom koje je osnovano udruženje i već realizovanog izletišta na Perilu koje smo u prethodnom periodu i održavali, skupljali djubre itd?
  3. Da li ste dobili dozvolu od vlasnika JP Srbijašume da uređujete izletište „Perilo“ i da li su Vas oni obavestili da su već dali dozvolu UG „Perilo Zabrežje“, i ako ste dobili dozvolu molimo Vas da nam omogućite uvid u taj dokument koji Vam dozvoljava Vaše navedene radove sa betoniranjem i metalnim konstrukcijama?
  4. Da li Vam je poznato da su kolubarska i tamnavska voda u poplavi 2014. godine usled neadekvatnog postupanja nadležnih srušile istorijsku spomen-tablu na Perilu kojom je istoimeno udruženje većinski iz sopstvenih sredstava 2011. godine obeležilo mesto početka srpske diplomatije u saradnji sa partnerima Narodnim muzejom u Beogradu i Istorijskim muzejom Srbije? Kako tumačite činjenicu da na zahteve da se iz budžeta za obnovu Obrenovca odvoje sredstva za obnovu istorijske spomen-table nije bilo odgovora od onih koji su raspolagali sredstvima i da je ukupan iznos uplaćen za naš rad od GO Obrenovac 40 000 dinara od 2013. godine do danas https://www.zabrezje.rs/ug-perilo-finansijski-izvestaj-za-2019-god/?
  5. Da li Vam je poznato da je GO Obrenovac vlasnik parcele desno od puta ka Savi na kojoj slobodno može sprovoditi svoje ideje? Trenutno je jedna od penjalica izvadjena sa Perila i treba da se vrati.
  6. Da li Vam je poznato da se na Perilu sa druge strane nasipa u Kulturnom centru „Perilo“ nalazi muzejska kolekcija eksponata iz doma početka srpske diplomatije i dizanja ustanka protiv Turaka iz 1804. godine i nažalost na ogradi Kulturnog centra šut koji nadležni iz GO Obrenovac nisu sklonili uprkos overenim dopisima sa zahtevom da šut bude sklonjen i da je u taj šut pobodena bandera?
  7. Da li Vam je poznato da je na Zabrežju predstavnik Zabrežana koji su glasali za listu SNS Milan Bogdanović na izborima iz 2016. godine, kada je čuo šta i kako planiraju nadležni u  GO Obrenovac odlučio da ne učestvuje u vlasti?
  8. Da li Vam je poznato da u Savetu MZ Zabrežje ne sede svi predstavnici Zabrežja po izbornoj volji Zabrežana već osobe koje su tu postavljene iz GO Obrenovac?
  9. Da li Vam je poznato da UG „Perilo Zabrežje“ povodom značaja kolekcije „Perilo“ prezentovane u Kulturnom centru ima međunarodnu saradnju na polju kulture sa Ambasadama Austrije, Danske, Mađarske i Italije, kao i njihovu finasnijsku podršku, i da su na poslednjem Festivalu „Oslobadjanje“ učestvovali vrhunski umetnici iz osam zemalja, poput Jacoba Karlzona koji je u septembru 2019. godine imao najprodavaniji jazz album na deezer platformi, ali da ni MZ Zabrežje ni GO Obrenovac u trenutnom sastavu nisu udostojili UG „Perilo Zabrežje“ zakazivanja razgovora i saslušavanja ideja i mogućnosti za razvoj zajednice na polju turizma, istorije, kulture i ekologije zbog koje je udruženje osnovano uprkos preporukama www.zabrezje.rs/pzpreporuke