Динар из 1868. год- Нумизматичка колекција”Перило”

На Забрежју чланови Удружења грађана Перило Забрежје у оквиру активности пројекта Европа и колекције Перило, подржаног од Министарства културе и информисања Републике Србија на конкурсу за Музејско наслеђе 2020. године спремају Монографију о музејској збирци Перило у којој ће бити представљена Нумизматичка колекција.

Забрешки град и лука са царином у XIX веку била су места за трговину са тадашњом Аустроугарском царевином. Новац који се презентује у колекцији није раритетан, али на локацији Забрежја он подсећа на време када је Србија убрзано сустизала у развоју Европу градећи се кроз сарадњу у савској луци.

Новац на фотографији је из времена владавине кнеза Михаила Обреновића. Кован је 1868. године. Представљена су два апоена. Од 1 паре и од 10 пара.