“Поздрав из Обреновца”- градски трг приказан с висине 1925.

У колекцији “Перило” налазе се скенови разгледница у високој резолуцији из Обреновца. Назив серијала на медију “Забрежје” је “Поздрав из Обреновца”. Обраду и приказ Колекције “Перило” подржало је Министарство културе и информисања Републике Србије-сектор за музејско наслеђе, суфинансирањем пројекта “Европа и колекције Перило”(ЛИНК) предлагача УГ “Перило Забрежје” 2020. године.

На представљеној разгледници приказан је главни градски обреновачки трг са све запрежним коњским и воловским колима. Фотографија за разгледницу снимљена је са висине из правца садашње бање са погледом ка садашњем Дому културе. Штампана је у Загребу. Издавач је била обреновачка књижара Косте Кимерла.

Разгледница је послата у марту 1925. године у Владимирце код Шапца. Прималац и пошиљалац нису познати редакцији. На разгледници је уобичајена коресподенција.