Реч уредника

Забрежје портал-медиј је основан крајем 2016. године у склопу активности Удружења у култури “Перило Забрежје“ (осн. 2010) да би се унапредиле културно-историјске активности удружења и заједнице и ангажман на пољу музеологије, туризма, манифестација и научних радова.

На темељу аутентичних сведочанстава кроз обраду музеолошких регистрованих колекција, историјских артефаката и културно-историјску делатност – више појединаца и удружења на Забрежју одржава низ манифестација које је било потребно стручно и медијски обрадити. Медиј Забрежје од оснивања пружа релевантне информације и простор за стручне радове на темама од интереса за ширу и ужу заједницу, са нагласком на информације од значаја за Забрежје.

Делатност медија Забрежје је аполитичка у смислу незаступања политичких странака, али са простором за друштвену и културну критику ауторског карактера, уз омогућавање одговора и пожељно гледања на проблем са више страна у смислу полемичког приступа.

Пред оснивање удружења 2010. у разговору са кустосом једног од државних музеја, долепотписани је добио понуду за преговоре поводом откупа појединих предмета из Колекције Перило. Како Обреновац нигде нема систематично презентовану прошлост, одлучио сам се за оснивање удружења и друштвени ангажман, као прво, да би се огромна дивља депонија на Перилу (савски део Забрежја код Обреновца – некадашња плажа) променила у излетиште, да би се променио Забрешки град на којем није било културних дешавања и да би “Колекција Перило” била систематично и стручно музеолошки и медијски представљена кроз обраду и сталну поставку.

Након седам година рада у оквиру УГ “Перило Забрежје”, због незадовољства начином интерпретације онога шта Забрежје јесте и још више онога шта је било, и да би постало оно што смо у удружењу испланирали, неопходно је било артикулисати и представити рад и идеје у независном уређивачком медију и отворити простор за ауторе и полемички приступ културно-историјским темама.

Главни и одговорони уредник портала Забрежје

Милан Катић дипл. мат.

Забрежје фебруар 2017.