Реч уредника

Забрежје портал-медиј је основан крајем 2016. године у склопу активности Удружења у култури “Перило Забрежје“ (осн. 2010) да би се унапредиле културно-историјске активности удружења и заједнице и ангажман на пољу музеологије, туризма, манифестација и научних радова.

На темељу аутентичних сведочанстава кроз обраду музеолошких регистрованих колекција, историјских артефаката и културно-историјску делатност – више појединаца и удружења на Забрежју одржава низ манифестација које је било потребно стручно и медијски обрадити. Медиј Забрежје од оснивања пружа од оснивања релевантне информације и простор за стручне радове на темама од интереса за ширу и ужу заједницу, са нагласком на информације од значаја за Забрежје.

Делатност медија Забрежје је аполитичка у смислу незаступања политичких странака, али са простором за друштвену и културну критику ауторског карактера, уз омогућавање одговора и пожељно гледања на проблем са више страна у смислу полемичког приступа.

Пред оснивање удружења 2010. у разговору са кустосом једног од државних музеја, долепотписани је добио понуду за откуп Колекције Перило. Како Обреновац нигде нема систематично презентовану прошлост, одлучио сам се за оснивање удружења и друштвени ангажман, да би се тадашња огромна дивља депонија на Перилу променила у излетиште, да би се променио Забрешки град на којем није било културних дешавања и да би “Колекција Перило” била систематично и стручно музеолошки и медијски презентована кроз обраду и сталну поставку.

Након седам година рада у оквиру УГ “Перило Забрежје”, због незадовољства начином интерпретације онога шта Забрежје јесте и још више онога шта је било, и да би постало оно што смо у удружењу испланирали,  неопходно је било артикулисати и презентовати рад  и идеје у једном независном уређивачком медију и отворити простор за ауторе и полемички приступ културно-историјским темама.

Главни и одговорони уредник портала Забрежје

Милан Катић дипл. мат.

Забрежје фебруар 2017.