Реч уредника

Забрежје портал-медиј је настао у склопу УГ“Перило Забрежје“ да би  унапредили културно-историјске активности удружења и заједнице, као и ангажман на пољу музеологије, туризма, манифестација, али и стручних научних радова. На темељу аутентичних сведочанстава кроз музеолошке регистроване колекције, историјске артефакте и културно-историјску делатност, више појединаца и удружења, на Забрежју одржава низ манифестација које захтевају стручну и медијску обраду. Забрежје портал је простор за стручне радове на темама од интереса за заједницу.

Делатност портала је аполитичка у смислу незаступања политичких странака, али са простором за друштвену и културну критику ауторског карактера, уз омогућавање одговора и пожељно гледања на проблем са више страна у смислу полемичког приступа.

Пред оснивање удружења 2010. у разговору са кустосом једног од државних музеја, долепотписани је добио понуду за откуп Перило колекције. Како Обреновац нигде нема систематично презентовану прошлост, одлучио сам се за оснивање удружења и друштвени ангажман, да би се тадашња огромна дивља депонија на Перилу променила у излетиште, да би се променио Забрешки град на којем није било културних дешавања и да би “Перило колекција” добила систематичну и стручну музеолошку презентацију кроз сталну поставку.

Након седам година рада у оквиру УГ “Перило Забрежје”, због незадовољства начином интерпретације онога шта Забрежје јесте и још више онога шта је било, и да би постало оно што смо у удружењу испланирали,  неопходно је било артикулисати и презентовати рад  и идеје у једном независном уређивачком медију и отворити простор за ауторе и полемички приступ културно-историјским темама.

Главни и одговорони уредник портала Забрежје

Милан Катић дипл. мат.

Забрежје фебруар 2017.