Табакера Драгољуба Вићентијевића-оснивача Обр. црк. пев. друштва

Године 2020. Министарство културе и информисања подржало је пројекат “Европа и колекције Перило”, које је удружење “Перило Забрежје” предложило на конкурсу за музејско наслеђе. Удружење ће у септембру организовати монографску изложбу на месту почетка српске дипломатије (ЛИНК). Фокус ће бити на до сада необјављеним експонатима. Изложба се реализује у оквиру манифестације Дани европске баштине 2020. год, уколико епидемиолошки услове дозволе.

Фотографије из издања “Перило виолина”. Драгољуб Вићентијевић лево од свештеника.

Табакера је већ излагана на претходним изложбама на Забрежју и у Обреновцу. Материјали од којих је реализована су дрво, седеф и позлата. Мотив је Свети Наум у Охриду. Ручне је израде и представља уметничко дело и сведочанство о првој четвртини двадесетог века. Припадала је Драгољубу Вићентијевићу оснивачу Обреновачког црквеног певачког друштва. Драгољуб је био школовани виолиниста. О његовој виолини Милан Катић је написао историјски рад Перило виолина који ће бити штампан у оквиру пројекта Европа и колекције Перило.

Драгољубова виолина је рестаурирана 2014. године и више пута је свирана на концертима од тада. Концерти су почињали песмом “Што се боре мисли моје”, за коју је текст написао кнез Михаило Обреновић. Идеја свирања ове песме на музејском експонату је подсећање на блискост Обреновца и Виентијевића са Обреновићима и подсећање на културни и друштвени напредак Србије у другој половини деветнаестог века. У оквиру пројекта подржаног од Министарства најављен је нови концерт на виолини у септембру.

Табакера, виолина, фотографије и други експонати на изложби дочараће како се живело у Обреновцу и Србији између 19. и 20. века.

Kolekcija “Perilo”