“Поздрав из Обреновца”-Хотел Антоновић

Хотел Антоновић је данас кафана Централ на централном тргу Обреновца. Између два рата Обреновац је био бањско место спојено са Ваљевом и Београдом пругом уског колосека. Дописницу је издала обреновачка трговина Бошка Пајића у првом кварталу двадесетог века.

У Обреновцу се живело варошки. О њему је писао Арчибалд Рајс у својој књизи “Шта сам видео током Великог рата” из 1928. године. Дописница приказује Обреновац: бању, хотел, железничку станицу, школу, цркву и трговину која ју је штампала. Фотографије су постављене симетрично у односу на централни приказ хотела.

Хотел је представљен на дописници са две фотографије спојене у централном делу. Дописница преноси дух вароши између два рата и представља значајан културно-историјски музејски експонат.

На полеђини Дописнице се потписао Душан Ђорђевић. Није видљиво из које је тачно године, као ни коме је послата. Стандардних је димензија и од картона.