Промоција књиге “Обреновачка чаршија” Иване Јаношевић у Обреновцу 8.2.

У Обреновцу je најављена промоција књиге “Обреновачка чаршија: просторна културно-историјска целина” ауторке Иване јаношевић у издању Библиотеке “Влада Аксентијевић” за четвртак 8. фебруар са почетком у 19 часова у просторијама градске библиотеке (адр. Милоша Обреновића 182). Поред ауторке чији је ово трећи пројекат којим обрађује и представља културно наслеђе Обреновца, на представљању књиге говориће и рецензенти Ана Сибиновић и др Владимир Кривошејев.

Ивана Јаношевић – ауторка монографије “Обреновачка чаршија” (фото: Милан Катић, 2023)

Пројекат обреновачке библиотеке „Непокретно културно наслеђе Палежа и Обреновца: Обреновачка чаршија“ реализован је током 2023. године, уз подршку Министарства културе Републике Србије.

Промо материјал Библиотеке “Влада Аксентијевић” издавача публикације “Обреновачка чаршија” (2023)

Обреновачка чаршија је једина просторна културно-историјска целина на територији општине Обреновац и вредан део завичајне непокретне културне баштине. Ужива статус претходне заштите, који претходи утврђивању за културно добро. У њој се налазе четири споменика културе с историјским и архитектонским вредностима. Разноврсна писана и сликовна грађа, архивска документација, урбанистички и ситуациони планови, библиографски попис литературе и извора о Чаршији и вредним грађевинама у њој представљени су у монографији „Обреновачка чаршија: просторна културно-историјска целина“ ауторке Иване Јаношевић, у издању Библиотеке. Истраживање је вршено с циљем да Обреновачку чаршију прикаже као архитектонско-урбанистички комплекс током година њеног трајања. Подаци о периодима градње, историјату, изворном и променама изгледа, уређењу, планирању, описима и наменама допринеће унапређењу ранијих сазнања о завичајном градитељском наслеђу.

У најави представљања овог за Обреновац значајног културно-историјског монографског издања ауторка је изјавила:

“Надалеко су Обреновац и пређашњи Палеж били познати и препознатљиви по својој чаршији. Чинили су нераскидиву целину и еквивалент, заједно пролазили кроз смутна и просперитетна историјска раздобља, делили све благодети и муке, упоредо се мењали и развијали. Као сведок архитектонско-урбаног развоја места, Чаршија непосредно докуметује његово порекло и трајање, а репрезентује његов свеукупни развој … Уколико овим пројектом успемо да његове вредности истакнемо, укажемо на потребу очувања, сачувамо од пропадања, неадекватног управљања и ревитализације или непримерене намене, сматраћемо да је испуњено и више од очекиваних резултата.“

Колекција “Перило” – дигитализована разгледница са приказом Обреновачке чаршије (ЛИНК)