Представљена књига “Обреновачка чаршија” Иване Јаношевић у Обреновцу 8.2.

У Обреновцу je представљена књига “Обреновачка чаршија: просторна културно-историјска целина” ауторке Иване јаношевић у издању Библиотеке “Влада Аксентијевић” у четвртак 8. фебруара у Милошевом конаку – Чесном дому породице Михаиловић.

Ауторка Ивана Јаношевић са књигом “Обреновачка чаршија” (фото: Милан Катић, 2024)

“Обреновачка чаршија” је трећи пројекат којим ауторка обрађује и представља културно наслеђе Обреновца. Пројекат „Непокретно културно наслеђе Палежа и Обреновца: Обреновачка чаршија“ је други пут подржало Министарство културе Србије.

Књигу можете купити у просторијама Библиотеке у Обреновцу (фото: Милан Катић, 2024)

Обреновачка чаршија је једина просторна културно-историјска целина на територији општине Обреновац и вредан део завичајне непокретне културне баштине. Ужива статус претходне заштите, који претходи утврђивању за културно добро. У њој се налазе четири споменика културе с историјским и архитектонским вредностима. Разноврсна писана и сликовна грађа, архивска документација, урбанистички и ситуациони планови, библиографски попис литературе и извора о Чаршији и вредним грађевинама у њој представљени су у монографији „Обреновачка чаршија”. Књигу је могуће набавити у просторијама Библиотеке “Влада Аксентијевић” у Обреновцу.

Посетиоци књижевне вечери у Обреновцу (фото: Милан Катић, 2024)

На овој свечаној и пријатној књижевној вечери говорили су многобројним окупљеним Обреновчанима и рецензенти књиге Ана Сибиновић и др Владимир Кривошејев.

Др Владимир Кривошејев и Ана Сибиновић о књизи “Обреновачка чаршија” (фото: Милан Катић, 2024)

Разговор је испред Библиотеке “Влада Аксентијевић” водио Александар Поповић.

Ивана Јаношевић и Александар Поповић (фото: Милан Катић, 2024)