Контакт

Главни и одговорни уредник:Милан Катић

Правни заступник: УГ “Перило Забрежје”

ПИБ:106825973

Адреса:Александра Аце Симовића 99 11505 Забрежје

Матични број:28026412

Алфа банка ЖР: 180-1471210034533-28

Мејл: zabrezzje@gmail.com

Моб:+381 63 77 0 77 41

Тел:+381 11 87 55 087