Mineral iz Kolekcije “Perilo” u sastavu: citrin, pirit, barit, siderit i malahit

Na Zabrežju u Kolekciji “Perilo” čuva se mineraloški materijal sa naslovne fotografije članka u sastavu: citrin, pirit, barit, siderit i malahit, dimenzija 5 x 3 x 3 cm. Mineral je prikazan na poleđini izdanja “Kolekcija Perilo, hemičar Svetozar Varićak i arhitekta Miloš Somborski”, autora Milana Katića (Zabrežje: Udruženje “Perilo Zabrežje”, 2021, LINK). Autor fotografije minerala je Darko Bjelanović.

Svetozar Varićak, Isidor Somborski i Boško Pavlović u vojnim uniformama Kraljevine SHS sa odlikovanjima u Domu Somborskih, adr. Medulićeva 30, Zagreb (vl. Kolekcija “Perilo”, foto: Miloš Somborski, 1927)

Kao i za neke druge materijale iz Kolekcije “Perilo”, nije sigurno poreklo minerala, a ni prethodni vlasnik. Moguće je da je deo zaostavštine bankara Isidora Somborskog ili hemičara Svetozara Varićaka – urednika tri stručna časopisa, pionira u oblasti radijske tehnike, stručnjaka za bojne otrove, poznatog i po stanovanju kod Mileve i Alberta Ajnštajna tokom studija hemije u Cirihu. Život i rad Svetozara Varićaka obrađen je u gorepomenutoj publikaciji. Moguće je da je mineral Isidorov poklon Svetozaru, obzirom da mu je ovaj bio zet.

Tokom istraživanja i valorizacije eksponata iz Kolekcije “Perilo”, podržanog od strane Ministarstva kulture i i informisanja Republike Srbije kao aktivnost projekta “Evropa i Kolekcije Perilo” 2020. godine, u saradnji sa stručnjacima iz oblasti hemije i mineralogije, izneto je mišljenje da kompleksni mineral potiče iz Rudnika Trepča sa Kosova. Rudnik Trepča je nakon Prvog svetskog rata bio u vlasništvu Srpske banke u Zagrebu (osn. 1895) u kojoj je Isidor Somborski radio kao direktor. Akcionari Srpske banke u Zagrebu bili su, pored Isidora i Mihailo Pupin, Jovan Jovanović Zmaj, Simo Matavulj, Paja Jovanović, Ivan Meštrović, Lazar Dunđerski i dr. Naslednici akcionara Srpske banke Zagreb nisu uspeli da povrate svoje vlasništvo u skorašnjem procesu restitucije. Njihova imovna je nacionalizovana nakon Drugog svetskog rata.

Svakako, mineral pripada Kolekciji “Perilo” i svedoči o mineraloškom i rudnom bogatstvu Kosova i Metohije.

Свечано отварање 3 изложбе у проширеном КЦ “Перило” за ДЕБ 27.9.2020

Treći na gornjoj fotografiji je Boško Pavlović (desno), oficir i visoki policijski službenik u vladi Milana Nedića. Pavlović je poznat po tome da je u Drugom svetskom ratu bio izaslanik vlade u Beogradu, na pregovorima sa Nemcima u misiji pokušaja sprečavanja streljaja Kragujevčana. Nažalost, u tome nije uspeo. Nemci su sproveli kragujevački krvavi oktobar. Osuđen je u sudskom procesu protiv Draže Mihajlović i ostalih nakon Drugog svetskog rata i potom streljan.