“Поздрав из Обреновца”-забрешки хотели 1901.

Редакција портала “Забрежје” представља скен разгледнице која је послата 1901. године. Издала ју је Књижара М.Д. Марковића у Обреновцу. Скен припада Колекцији “Перило”. На разгледници су представљени људи испред хотела на Забрешком граду, некадашњој луци и царини, садашњем Музеју на отвореном (ЛИНК). На месту левог објекта на фотографији, тадашњег хотела “В. Србија”, данас се налази Дом културе на Забрежју (објекат под р.бр. 35).

Разгледница је била конципирана класично за почетак 20. века. Са предње стране је садржај поред фотографије, док је на полеђини адреса примаоца.

Адресант и пошиљаоц су непознати Редакцији.