Пресуда Суда части УНС-а Момчилу Јоксимовићу

Уредник обреновачког листа “Палеж”, Момчило Јоксимовић има позамашну судску историју.

Удружење новинара Србије (основано 1881) је најзначајније и најстарије удружење новинара у Србији. Његов Суд части (ЛИНК), на седници 1. новембра 2012. године је донео одлуку о мери трајног искључења Момчила Јоксимовића из Удружења новинара Србије. У историји УНС-а оваква мера је донета мали број пута. Председавајући Суда части УНС-а је био Слободан Стојићевић (ЛИНК).

Текст одлуке са наведеним разлозима се налази на крају чланка (италик фонт). Скенови одлуке су доступни на сајту УНС-а (ЛИНК).

Дистрибуција у ЈП ЗЖС Обреновац. Фотографисао: Милан Катић 19.5.2020.

О уреднику Момчилу Јоксимовићу који је, нажалост, свој лист назвао по старом имену Обреновца-“Палеж” писали су Цензоловка (ЛИНК), ЦИНС (ЛИНК), Raskrinkavanje (ЛИНК), НУНС (ЛИНК), Данас (ЛИНК), Време (ЛИНК), а прилог је снимила и телевизија N1 (ЛИНК).

УДРУЖЕЊЕ НОВИНАРА СРБИЈЕ

Б е о г р а д, Ул. Ресавска бр. 28

– СУД ЧАСТИ – 

На основу чл. 64. и 66. Статута УНС, Суд части Удружења новинара Србије доноси следећу

ОДЛУКУ

Момчилу Јоксимовићу, члану Удружења новинара Србије с новинарском легитимацијом број 1953, из Обреновца, главном и одговорном уреднику листа Палеж из Обреновца, изриче се мера трајног искључења из Удружења новинара Србије.

На основу ове одлуке, Момчилу Јоксимовићу престаје чланство у Удружењу новинара Србије, у смислу чл. 15. Статута УНС.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

У спроведеном поступку Суд части је утврдио да су наводи предлога за покретање поступка против Момчила Јоксимовића основани, због чега је одлучено као у диспозитиву.

На основу пријаве број 2644 и увидом у више бројева листа Палеж, Суд части УНС се уверио да се главни и одговорни уредник Јоксимовић огрешио о начело истинитости извештавања и злоупотребио начело одговорности новинарске професије (Кодекс, члан I). Утврђено је да је Јоксимовић, у више бројева свог листа, износио потпуно паушалне оцене, непотврђене информације, без прављења границе између чињеничног стања са једне стране и нагађања, коментара и претпоставки, са друге стране. Јоксимовић није у свом извештавању преносио ставове друге стране, нити је консултовао више извора.

Суд части УНС је утврдио да је Јоксимовић директно нудио заинтересованим привредним субјектима, за финасијску надокнаду, позитивно информисање и стављање листа Палеж у њихову службу (у ,,маркетиншкој понуди“ листа Палеж, отворено је прокламовано ово анти-новинарско начело). Оваквом маркетиншком и пословном политиком нарушио је начело Кодекса УНС – Независност од притисака.

Непоштовање претпоставке невиности, кршење људских права, као и говор мржње, видљиви су на страницама листа Палеж, не као омашка или уреднички пропуст, већ као уреднички концепт. То је у супротности са чланом III Кодекса – Одговорност новинара.

Пошто је новинар дужан да поштује достојанство и интегритет људи о којима пише, само епитети који се могу прочитати у овим новинама уз имена људи из јавног живота, као што су „балије“, „усташе“, „половњаче“, „балијске јаловице“, „Алијин хапутак“…, указују да је из ових новина протерано новинарство и да је главни уредник прешао све границе новинарске професије, етике и доброг укуса. Грубо се нарушава члан VI Кодекса – Поштовање приватности.

Због свега изнетог, након детаљног увида у пријаву, приложене бројеве листа Палеж и након неодазивања Момчила Јоксимовића на јавну расправу, Суд части је једногласно донео Одлуку о трајном искључењу из чланства у УНС.

Правна поука: Против ове Одлуке искључени члан може поднети жалбу Управи УНС у року од 15 дана од дана пријема.

                                                                             Председник Суда части

                                                                             Слободан Стојићевић

У Београду, 1. новембра  2012.