Održan protestni skup i potom otvoreni forum u organizaciji Asocijacije NKSS ispred Ministarstva kulture Srbije

Asocijacija NKSS izdala je saopštenje povodom svog protestnog skupa i potonjeg otvorenog foruma u kojem su 8.6.2023, osim organizatora učestvovali članovi ULUS-a, SULUJ-a i predstavnici umetnika u penziji. Skup i forum su održani ispred zgrade Ministarstva kulture Srbije, sa ciljem da se formulišu zahtevi, koji će biti izneti na predstojećem sastanku na koji su predstavnici Asocijacije pozvani dan ranije od strane predstavnika Ministarstva kulture.

Protestni skup i otvoreni forum NKSS-a ispred zgrade Ministarstva kulture u Beogradu (foto: Milan Katić, 8.6.2023)

Saopštenje Portal “Zabrežje” prenosi u celosti:

Danas je ispred zgrade Ministarstva kulture održan protestni skup na koji je Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije pozvala povodom rezultata konkursa ovog Ministarstva.

Protestni skup i otvoreni forum NKSS-a ispred zgrade Ministarstva kulture u Beogradu (foto: Milan Katić, 8.6.2023)

Zamenik predsednice Upravnog odbora Asocijacije NKSS, Aleksandar Gubaš, otvorio je forum rekavši: “Mi, akteri i akterke kulturne scene i zainteresovani pojedinci i pojedinke danas stojimo zajedno kako bismo glasno pozvali Ministarstvo kulture na odgovornost za kršenje zakona, konkursnih procedura, netransparentnost u većini aspekata rada, snižavanje budžeta i lošu raspodelu sredstava.”

Protestni skup i otvoreni forum NKSS-a ispred zgrade Ministarstva kulture u Beogradu (foto: Milan Katić, 8.6.2023)

Na forumu je pročitan i proglas NKSS-a koji možete pronaći na ovom linku. Tokom prethodnih dana, a nakon izdavanja proglasa NKSS-a Ministarstvo je pozvalo predstavnike Asocijacije NKSS na sastanak, koji će biti održan sutra, u petak 9. juna. Forum je poslužio i da se detaljnije artikulišu zahtevi koji će sutra biti izneti Ministarstvu kulture.

Protestni skup i otvoreni forum NKSS-a ispred zgrade Ministarstva kulture u Beogradu (foto: Milan Katić, 8.6.2023)

Ti zahtevi obuhvataju:
– Zahteve koji se odnose na konkurs Ministarstva kao mehanizma podrške akterima
kulturne scene (transparentnu komisiju i javnost njenog rada, obrazloženja rezultata
konkursa, reprezentativnost komisije u pogledu poznavanja savremene umetničke
scene, itd);

Protestni skup i otvoreni forum NKSS-a ispred zgrade Ministarstva kulture u Beogradu (foto: Milan Katić, 8.6.2023)

– Zahtev da postoji rok žalbe na rezultate konkursa, koje treba da rešava samo
Ministarstvo, a ne nadležni Sud, čijom se odlukom ne može osporiti legitimnost
samog konkursnog procesa;

Protestni skup i otvoreni forum NKSS-a ispred zgrade Ministarstva kulture u Beogradu (foto: Milan Katić, 8.6.2023)

– Zahtevi da se ukine diskrecioni fond Ministra kulture, kojim se netransparentno
distribuiraju sredstva građana i građanki Srbije.

Protestni skup i otvoreni forum NKSS-a ispred zgrade Ministarstva kulture u Beogradu (foto: Milan Katić, 8.6.2023)

– Zahtevi da se odgovori na potrebu za strukturnom višegodišnjom podrškom
organizacijama civilnog sektora u kulturi (kao što to rade Vlade država u okruženju);

Protestni skup i otvoreni forum NKSS-a ispred zgrade Ministarstva kulture u Beogradu (foto: Milan Katić, 8.6.2023)

– Zahtevi da se osmisle brzi mehanizmi za nivelisanje situacije koja će nastati ako se
ostane na trenutnim rezultatima konkursa. U suprotnom je konkursni proces potpuno
obesmišljen kašnjenjem i ovakvim rezultatima, te je potrebno u potpunosti poništiti
rezultate konkursa;

Protestni skup i otvoreni forum NKSS-a ispred zgrade Ministarstva kulture u Beogradu (foto: Milan Katić, 8.6.2023)

– Zahtevi za učešće aktera iz polja kulture u procesima odlučivanja za pitanja koja ih
se tiču, (npr. oformljavanje tima u samom Ministarstvu koji je nadležan za rad sa
udruženjima, kako reprezentativnim, tako i nezavisnim i koji bi bio direktna linija za
komunikaciju i zajedničko rešavanje određenih problema);

Protestni skup i otvoreni forum NKSS-a ispred zgrade Ministarstva kulture u Beogradu (foto: Milan Katić, 8.6.2023)

– Kada se govori o finansijama za kulturu, potrebno je insistirati da budžet na javnim konkursima ne bude ispod 1% ukupnog budžeta zemlje, s obzirom da je ove godine 0.72% ukupnog budzeta (prošle godine 0.78%).

Protestni skup i otvoreni forum NKSS-a ispred zgrade Ministarstva kulture u Beogradu (foto: Milan Katić, 8.6.2023)

Zaključeno je da se pritisak mora nastaviti, a Asocijacija NKSS će i tokom današnjeg i sutrašnjeg dana prikupljati i predloge zahteva koji budu stizali na mejl adresu Asocijacije koordinator@nezavisnakultura.net), čime će verovatno biti proširena ova lista.

Protestni skup i otvoreni forum NKSS-a ispred zgrade Ministarstva kulture u Beogradu (foto: Milan Katić, 8.6.2023)