EKSKLUZIVNO: Virom grup odvoziće ugalj od petka 21. jula narednih deset dana

Na novinarska pitanja poslata mejlom zvaničnicima preduzeća Virom group DOO 20. jula, povodom deponije uglja na obali Save – popularnom kupalištu – keju, koja je ugrozila vodosnabdevanje u Obrenovcu zbog potencijalnih ekoloških problema i zabrinula građane koji su pokrenuli proteste (video –LINK), odgovori su stigli mejlom nakon sat vremena. Odgovore, kao i pitanja internet Portal “Zabrežje” prenosi u celosti:

Protestni skup 17.7.2023. Grupa građana “Ne damo Zabrežje” (foto: Milan Katić – klikom na fotografiju video snimak celog protestnog skupa)

Portal “Zabrežje”: Kada će početi odvoženje uglja sa Zabrežja?

Direktorka Virom group – Vesna Nešić, dipl. ecc: Utovar i odvoz deponovanog uglja, u skladu sa rešenjem naležne inspekcije, počinje sutra, 21. jula 2023. godine, savremenim kamionima sa ceradama koje sprečavaju aero zagađenja vazduha usled sile dejstva vazduha na teret u pokretu.

Portal “Zabrežje”: Koliko će trajati to odvoženje?

Direktorka Virom group – Vesna Nešić, dipl. ecc: Dinamika Plana odvoženja, s obzirom na broj angažovanih sredstava prevoza, kapaciteta za utovar i manevarskog prostora, obezbeđuje potpuno uklanjanje uglja za deset dana.

Portal “Zabrežje”: Da li ćete sanirati teren nakon odvoženja uglja i dovesti ga u stanje od pre istovara uglja?

Direktorka Virom group – Vesna Nešić, dipl. ecc: U skladu sa nalozima iz rešenja nadležnih inspekcija nakon uklanjanja predmetnog uglja izvršićemo vraćanje parcele u prethodno stanje uz primenu mera koje sprečavaju rastur prašine prilikom saniranja na okolnu prirodu i druga životna dobra i imovinu građana.

Nelegalna deponja uglja na Zabrežju (foto: Milan Katić, 16.7.2023)

Nadležni preduzeća Virom group DOO su zamoljeni i da mejlom pošalju svoj komentar na nastali problem, koji u celosti prenosimo:

Koristimo ovu priliku da zahvalimo građanima Zabrežja na razumevanju nastalih okolnosti koje su predstavljale višu silu zbog kojih smo radi sprečavanja opasnosti ekološkog akcidenta u reci Savi bili prinuđeni da ugalj istovarimo na teritoriji Zabrežja. Uveravamo građane Zabrežja da je i u našem najboljem interesu uklanjanje uglja na pogodno i propisano mesto i da u tom pogledu ne treba izražavati nikakva podozrenja. Otvoreni smo za saradnju i rešavanje svih pitanja i zahteva građana koji se eventualno pojave u toku odvoza i čišćenja predmetnih parcela.

Deponija uglja na Zabrežju (youtube video)

Milan Katić, Portal “Zabrežje”, 20. jul 2023.