Финансије УГ “Перило Забрежје”

УГ”Перило Забрежје” је основано 2010. године и има статутарни циљ(цитат) “очување природе и унапређење културно-историјског наслеђа Перила, Забрежја, Обреновца и Београда”.

Обреновац је у активностима удружења добио(линкови болдовано):

Наравно, највећа захвалност иде Траг фондацији без чијег разумевања за квалитет рада и допринос култури и историји Србије, не би било могуће адаптирати музеј, ни поставити Перило излетиште. Без подршке АКФ-а нe би био могућ међународни карактер “Ослобађање фестивала”.

2014

2015

2016

2017

FONDACIJE I AMBASADE
TRAG fondacija _ _ 346000 _ 346000
AKF-Austrijska ambasada Beograd _ _ program program _
Divac   fondacija _ _ program _ _
JAVNA PREDUZEĆA I SINDIKATI  
EPS-TENT 50000 30000 70000 0 150000
JKP+Vodovod+Toplovod+JPZI Obrenovac 0 0 0 0 0
JP Beograd 0 0 0 0 0
Sindikat smenskih radnika TENT 20000 30000 15000 0 65000
Sindikat TENT 0 0 0 0 0
INSTITUCIJE DRŽAVE SRBIJE
Savet MZ Zabrezje 0 0 0 0 0
GO Obrenovac budžet 0 0 0 0 0
GO Obrenovac komisija za kulturu 0 0 0 32000 32000
Grad Beograd budžet 0 0 0 0 0
Sekretarijat za kulturu grada Beograda 100000 100000 0 0 200000
Vlada republike Srbije budžet 0 0 0 0 0
Ministarstvo kulture Srbije 0 0 0 0 0

UKUPNO  U GODINI

180000

160000

431000

32000

Све наведено је правно уоквирено. Надлежни Музеј града Београда је дао мишљење о вредности збирке, постоји уговор о коришђњеу објекта, “Ослобађање фестивал” је у Заводу за интелектуалну својину заштићен бренд у којем је програмски описан циљ формирања “Забрешког града-музеја на отвореном”.

Од 2018. године начин рада УГ”Перило Забрежје” ће бити измењен. Потрудићемо се да заинтересујемо међународне фондације,  амбасаде, као и српско расејање, оном делу којем је стало до српске науке, историје и UNESCO културе.План је да се унапреди самоодрживост пројеката.

Музеј са “Перило збирком”, низ манифестација и међународни фестивал “Ослобађање”, планирамо да трају и да буду трајна културно-историјска вредност.